Bağımsız yargının savunma mesleğini temsil eden kamu avukatları, yargının kurucu unsurları arasında yer almakta olup idarelerin kamu zararı ile karşı karşıya gelmelerinin önlenmesinde önemli bir görev almaktadırlar.

                Türkiye Barolar Birliği ve ülke genelinde birçok Baronun sosyal medyalarında yaptığı açıklamalarda da görüleceği üzere yıllardır özlük haklarının düzenlenmesini bekleyen kamu avukatlarının sorunlarına artık bir çözüm bulunması gerekmektedir.

                Dünyanın her ülkesinde kamu adına çalışan, kamu hizmetlerinin mevzuat içerisinde işlemesini gözeten avukatlarla ilgili özel düzenlemeler vardır. Ancak ülkemizde kamu avukatları ile ilgili koruyucu düzenlemeler maalesef yer almamaktadır.

                Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında Yargı reformu Strateji Belgesinde ve 2021 yılında İnsan Hakları Eylem Planında “Kamu avukatlarının mali ve özlük haklarının iyileştirileceği, çalışma koşullarının düzeltileceği ve statülerinin yeniden düzenleneceği” hususunda kamuoyunda açıklama yapmıştır. Ayrıca Adalet Bakanlığının 2021 İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi 2.6.i maddesinde “Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” denilerek iki yıllık bir süre belirlenmiştir.

                Ancak gelinen noktada 6 yargı paketi düzenlenmiş olmasına rağmen kamu avukatlarının durumları ile ilgili herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Üstelik 7. Yargı paketinde de kamu avukatları ile ilgili öngörülen bir düzenleme bulunmamaktadır.

                Kamu avukatları olarak üstlenilen iş yükü ve riskin karşılığında adil bir ücret istiyoruz. İmtiyaz değil itibar istiyoruz. Unutulmamalıdır ki kamu avukatları İdarelerin hukuka uygunluğunun teminatıdır. Bu nedenle kamu avukatlarının yürüttükleri görev ve sorumluluğun niteliği ve ayrıca son dönemlerde oluşan ücret eşitsizliğinin giderilmesi, bu hususta iyileştirmeler yapılması için haklı beklenti ilkesi çerçevesinde öncelikle;

Kamu avukatlarının kariyer meslek grubuna alınmasını, Makam tazminatı verilmesini, Özel hizmet tazminatının arttırılmasını, Mesleki risk gözetilerek mesleki mesuliyet sigortası yaptırılması ve maaş artışlarının sağlanmasını, Çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kısaca verilen sözlerin tutulmasını talep ediyoruz.

                Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir