Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula yaptığı yazılı açıklama ile benzin istasyon sahiplerinin haklarına yeniden kavuştuğunu belirtti. Kula açıklamasında şunları söyledi:

2019 ve 2021 yıllarında TBMM’de kabul edilen Kanun değişikliği ve bu değişikliklere istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile Akaryakıt Bayilerimizin önemli birçok sorununa çözüm getirildi.

Bu mevzuat değişikliklerinden biri de EPDK’nın Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin yayınladığı Kurul Kararıydı. Bu kararla toplam kar payının en az yüzde 55’inin bayilere verilmesi öngörülüyordu. Ancak bu karar Danıştay tarafından bu ay iptal edildi. EPDK iptal kararı üzerine kar payının bölüşümüne ilişkin yeni bir karar aldı. Toplam dağıtım payının %50’sinin bayilere, %50’sinin dağıtım şirketlerine verilmesini öngören EPDK’nın yeni kararı 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Akaryakıt bayilerinin pandemi’den sonra oluşan ekonomik tablo nedeniyle kar payları %12.1’den kademe kademe azalarak bugün %4.37 seviyelerine kadar düşmüştür. Giderleri ise bu süre içinde çok yükselmiştir. Örneğin personel giderleri %52,36, elektrik giderleri %132,9, kredi kartı ile yapılan satışlar için bankalara ödenen POS komisyonu giderleri %97,5, işletme giderleri %98, elektronik sistemlerle yapılan satışlar gideri %101,4 oranında artmıştır.

Aşağıda tabloda günlük satışı ortalama 10 bin litre olan bir istasyonun yukarıda belirttiğimiz maliyet artışları dahil edilmeden Aralık 2021’deki yaklaşık giderlerimizin yüzdesel karşılığı yer almaktadır.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi brüt giderler %7 71 iken, brüt kar payımız %4.37’dir. Bir başka ifadeyle günde ortalama 10 bin litre satan bir istasyon %3.34 zarar etmektedir (Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere gelir-gider= 86.829 TL ZARAR)

Gece gündüz, kar kış demeden, yılın 365 günü demeden vatandaşlarımıza hizmet eden akaryakıt bayilerinin ticaretlerini sürdürebilmeleri ve yok olmamaları için kar payının sürdürülebilir seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında arttırılması yönünde bir düzenlemenin yapılması önem arz etmektedir.