Kadın Çiftçilere Destek

AK Parti Balıkesir Milletvekili, Adalet Komisyonu Kâtip Üyesi ve KEFEK Komisyonu Üyesi Av. Belgin Uygur, Balıkesir’in kırsal kalkınmasına yönelik çok önemli bir proje olanIPARD LEADER projesine Balıkesir’in dahil edildiğini açıkladı. Milletvekili Uygur, “Balıkesir’in bu proje kapsamındaki iller içerisinde yer almasını çok arzu etmiştim. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin ve TKDK Başkanımız Muhammed Adak ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç vermiş, Balıkesir’in LEADERProjesi kapsamındaki İller içerisinde yer alması uygun görülmüştür. Türkiye’yi tarımda doyuran İl olan Balıkesir, LEADER projesiyle hem şehrin hem ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır.Bu proje özellikle kırsal alanda kadın çiftçilerimizi ve kadın girişimcilerimizi destekleyen çok değerli bir projedir. Hayırlı olsun” dedi.

ciftt scaled
Kadın Çiftçilere Destek 1

LEADER projesi, TKDK tarafından IPARD Programı kapsamında uygulanan,ülkemizde daha etkin kalkınma stratejilerinin geliştirilmesiniamaçlayan bir proje.  Milletvekili Uygur, konuyla ilgili açıklamasında “LEADER Projesinin Balıkesir’deuygulanmasını çok arzu etmiştim. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin ve TKDK Başkanımız Muhammed Adak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Balıkesir’in programa alınması onaylanmıştır. Projenin uygulanması için ilçelerimizde kurulacak derneklerin kuruluş çalışmalarını,Tarım ve Orman Bakanlığımız ile TKDK birlikte yürüteceklerdir. Şu ana kadar 12 ilimizde uygulanan bu projeye bu yıl 15 ilimiz daha katılmış olup, bu illerimizden birisi de Balıkesir olmuştur. Uzun zamandır takip ettiğimiz projeye şehrimizin dahil olmasından büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Milletvekili Uygur Türkiye’yi doyuran şehir Balıkesir’in her açıdan çok zengin olduğunu ifade ederek şunları söyledi; “Balıkesir yer altı ve yer üstü kaynaklar konusunda çok zengin bir şehir. Denizi, ormanları, madencilik ve tarım alanlarıyla birlikte kültürü, tarihi, el sanatları ve turizm açısından da çok zengin bir mirasa sahip. Bu kadar çeşitliliği ve kaynağıbir arada barındıran şehrimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi kalkınma açısından çok önemli. Biz hükümetlerimiz dönemleri boyunca bu potansiyelden en iyi şekilde istifade edebilmek için birçok yatırımı ve projeyi gerçekleştirdik. Bunlardan birisi de şimdi LEADER Projesidir” dedi.

Milletvekili Uygur; “LEADER Projesi şehrimize çok uygun bir uygulama. Bu proje kırsal alanlardaiş gücü fırsatlarının değerlendirilmesine yönelikçok kapsamlı bir proje. Kırsal kalkınmaya yeni ve farklı bir yaklaşımgetiriyor.Proje; yerel, doğal ve kültürel kaynakların üretimi, kırsal turizm ürünleriningeliştirilmesi, el sanatları ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, bölgeye ait yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi gibi bölgeye özel kaynaklara göre destek vermektir. Öte yandan kırsalda kültürel ve sosyal yaşamıartırmak, dernekleri ve özellikle kadın STK’ları desteklemek projenin önemli özellikleri arasındadır. Bu anlamda Balıkesir’de kırsaldaki kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve özellikle kadınların desteklenmesi anlamında LEADER projesinin önümüzdeki dönemde büyük katkıları olacağına inanıyorum” dedi.

Milletvekili Uygur, LEADER uygulamasının uzun soluklu bir çalışma olduğunun altını çizerek “Kırsal alanlarda doğru ve güzel projelerle yerel kalkınmanın itici gücü olacağına inanıyorum. Ben Balıkesirli çiftçimize, üreticimize çok güveniyorum. LEADER Projesi bölgemize ait hem doğal kaynakları hem kültürel kaynakları geliştirmek, üretmek ve büyütmek için büyük bir fırsat. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e ve TKDK Başkanımız Sayın Muhammed Adak’a şehrimize verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.”