Akademi-Gazeteci İşbirliği

 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ile Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar tarafından video konferans ortamında imzalanan işbirliği protokolü ile TGK üye ve çocuklarına yüzde 80 oranında eğitim indirimi yapılması kararlaştırıldı.
TGK antetli kağıdıyla GAÜ’ye yapılacak olan burs başvuruları 2020 – 2021 döneminde başlayacak ve 7 yıl süre ile yüzde 80’lik indirim geçerli olacak.
Youtube’dan canlı yayınlanan imza töreninde eğitim işbirliğinin önemine dikkat çeken TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı,  “Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak basının sorunlarını belirlemede ve çözüm önerileri geliştirmede hassasiyetle çalışıyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi ile yapacağımız işbirliğinin, gelecek kuşaklara katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum” dedi.
Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da, gençlerin gelişmiş ülkeler standartlarında yüksek eğitim alması için üniversitenin kuruluşundan bu yana özveriyle çalıştıklarına ve yatırım yaptıklarına dikkat çekerek, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yapılan işbirliği protokolünün basına ve üniversiteye katkıda bulunacağını ifade etti.
Konuşmaların ardından canlı yayında imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin bazı detaylar şöyle:

  •  Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin yerel medya ile olan ilişkilerinin gelişmesine destek olur, GAÜ tarafından iletilen haberlerin federasyona üye yerel yayın organlarına ulaştırır.
  •  GAÜ, Konfederasyon üyelerine ve çocuklarına 2020-2021 akademik yılı için % 80 burs olanağı sağlar. (Eczacılık ve Pilotaj bölümleri hariç) Burs başvuruları TGK antetli kağıdıyla Genel Başkanın imzasıyla kabul edilir. Öğrencilerin kazanmış olduğu bu burslar 7 yıl boyunca kesintisizdir ve öğrenci mezun olana denk aynı bursu kapsar.
  •  TGK, GAÜ’nün gereksinim duyduğu alanlarda üniversite öğrencilerine medya kurumlarında “staj” ve “araştırma” olanağı sağlar. GAÜ ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu gereksinim duydukları durumlarda karşılıklı olarak yayın ve teknik personele hizmet içi kurslar ve GAÜ öğrencilerine atölyeler düzenler.
  • GAÜ ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu eğitim, öğretim ve araştırmalar için yararlanılabilecek yazılı/görsel/işitsel malzeme ile teknik donanımın, karşılıklı olarak kullanılmasına olanak sağlar.
  • Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Türkiye’de il ve ilçeleri ziyaret eden Girne Amerikan Üniversitesi tanıtım uzmanlarının çalışmalarına destek olur. Girne Amerikan Üniversitesi tanıtım uzmanlarının yerel basınla iletişim kurulmasını sağlar.
  •  Girne Amerikan Üniversitesi, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu üyelerine, bağlı olduğu işletmeler düzeyinde indirim ve yararlanma olanağı sağlar.
  •  Girne Amerikan Üniversitesi, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Kıbırs’ta düzenlemeyi düşündüğü tüm organizasyonlara destek sağlar, işbirliği yapar.
  •  GAÜ ile TGK, karşılıklı olarak bilimsel ve toplumsal amaçlı toplantıların düzenlenmesinde işbirliği yapar, ilgi alanlarına giren konularda ortak araştırma ve çalışmaların yapılmasını destekler. GAÜ, personelinin uzmanlık alanlarına bağlı olarak, TGK’nın organizasyonlarına katılımcı olarak katkı sağlanmasını teşvik eder.
  •  GAÜ ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu arasındaki bu anlaşmaya bağlı olarak, Konfederasyon üyeleri GAÜ’nün yükseklisans ve doktora programlarından GAÜ mezunu ile aynı ücret ve imkanlar ile yararlanır.