GELECEĞİ BİRLİKTE PLANLIYORUZ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda kamu ve özel kesim kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı 11. Kalkınma Planı “Geleceği Birlikte Planlayalım” Balıkesir İl Toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dinçer Orkan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şakir Sakarya, Vali Yardımcıları İsmail Demirhan ve Şükrü Kara, GMKA Genel Sekreter V. Abdullah Güç, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, İlçe Belediye Başkanları, Bölge Müdürleri, Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.
11. Kalkınma Planı için Kalkınma Bakanlığının toplumun tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı toplantıda Balıkesir’in önümüzdeki yakın dönem planları ele alındı.
11. KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
GMKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Vali Ersin Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, “Kamu ve özel kesim kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan 10. Kalkınma Planının kapsadığı dönem 2018 yılı sonu itibariyle tamamlanmak üzeredir. 11. Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi, Sayın Başbakanımızın imzası ile yayınlanmıştır. 11. Kalkınma Planı hazırlıkları, 2019 – 2023 yıllarını kapsamak üzere Kalkınma Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.”dedi.
5 YILLIK SÜREYİ KAPSAYAN PLANLAR
Türkiye’nin ve Balıkesir’in planlı çalışma noktasında belli bir mesafeye geldiğini ifade eden Vali Yazıcı, “Kalkınma Planları ülkenin ekonomik ve toplumsal potansiyelini bütünüyle ya da belirli alanlarda geliştirmeyi amaçlayan ve 5 yıllık süreyi kapsayan planlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda daha çok sınai kalkınmayı kapsayan plan benzeri çalışmalar yapılmış, sonrasında 1960’lı yıllardan itibaren Devlet Planlama Teşkilatı’nın da kurulmasına paralel olarak “planlı dönem” başlamıştır. Kalkınma Planları ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgeleridir. Plan kapsamında alınacak tedbirlerle hem ekonomik büyümenin hem de insani gelişmişliğin sağlanması hedeflenmektedir. Planlama hiyerarşisinde en üst seviyede yer alan Kalkınma Planları toplumun tüm kesimleri için yol gösterici nitelikte olmaktadır. Ayrıca Kalkınma Ajanslarımız tarafından hazırlanan ve Bölgelerin yol haritasını ortaya koyan Bölge Planlarımız da Kalkınma Planında belirlenen stratejiler ile uyumlu olarak hazırlanmaktadır. 11. Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili yayımlanan Başbakanlık Genelgesinde Sayın Başbakanımızın da belirttiği üzere bu plan döneminde ülkemizin bilgi toplumuna dönüşmesi, uluslararası rekabet gücünün artırılması, kurumsallaşmanın sağlanması ile birlikte bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığımız tarafından çalışmalara başlanmış, katılımcı bir yaklaşımla özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek çalışma grupları oluşturulmuştur. Enflasyonla mücadeleden – kentsel yaşam politikalarına, bilgi ve iletişim teknolojilerinden – turizme, tarım ve gıdada rekabetçilikten – gençler ve çocuklara kadar birbirinden farklı 43 alanda özel ihtisas komisyonları çalışmalarını yürütmektedir. Kamu ve özel kesimi, sivil toplum temsilcileriyle akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler plan hazırlıklarına katkı sağlayacaktır. Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koymak için fikir geliştireceğiz, stratejiler belirleyeceğiz, ‘Geleceği Birlikte Planlayacağız’. Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.
ÖNCELİKLER BELİRLENDİ
Yapılan konuşmaların ardından katılımcıların görüşlerine başvurularak, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen hedefler arasından öncelik tercihleri yapması istendi. Bu toplantıların sonucunda ise 81 ilde yapılan oylamaların ve önceliklerin belirlenmesinin ardından görüşler kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek Türkiye’nin On Birinci 5 yıllık Kalkınma Planı oluşturulacak.